CFO Partner

Hjälper bolag med externa CFO-tjänster, värdedriven rådgivning och datadriven analys.

Jag som driver CFO Partner heter Kristoffer Norén, bor i Göteborg och har mer än tjugo års erfarenhet av företagsanalys och rådgivning.

Maila mig

Civilekonom

Studerade mellan 1995 och 1999 till Civil­ekonom på Handels­högskolan vid Göteborgs Universitet. Specialisering inom Kostnads/Intäktsanalys och Finansiering.

Företagsanalytiker

Har arbetat med företags­analys i olika former sedan 1997. Både på aktie­marknaden samt i olika konsult­roller. Vidareutbildat mig inom dataanalys.

Företagare

Driver tillsammans med en system­utvecklare sedan 2013 Bolagskompassen AB som bygger programvara för ekonomisk analys riktad till revisorer och företags­rådgivare.

Extern CFO

Arbetar som extern CFO mot företag i Göteborgs­regionen som inte har behov av att heltids­anställa en ekonomi­chef, men som ändå vill ha högsta nivå på sina analyser och ekonomiska styrning.

Värdedriven analys

Många bolag kör vidare i samma spår utan att reflektera över vilka delar av verksamheten som genererar värde och vilka som bara kostar energi.

Datadriven rådgivning

Har stor erfarenhet av att bygga finansiella modeller och att arbeta med programmatisk dataanalys.

Konsultpriser

Jag erbjuder olika priser beroende på uppdragets omfattning och ert behov av flexibilitet.

"Bollplank"

Minst 10 timmar per månad


Ingen bindningstid


1 200 kr

per timme


Passar bäst för löpande affärsutveckling och mindre analysuppdrag

"Resurs"

5 heldagar per månad


1 månads uppsägningstid


Fasta veckodagar


36 000 kr

per månad
(40 timmar á 900 kr)


Passar bäst som en extra resurs eller för löpande analysuppdrag

"Uppdrag"

15 heldagar per månad


3 månaders uppsägningstid


Fasta veckodagar


90 000 kr

per månad
(120 timmar á 750 kr)


Passar bäst för längre uppdrag