CFO Partner

Hjälper bolag med externa CFO-tjänster, värdedriven rådgivning och digital affärsutveckling.

Jag som driver CFO Partner heter Kristoffer Norén, bor i Göteborg och har mer än tjugo års erfarenhet av företagsanalys och rådgivning.

Maila mig

Civilekonom

Studerade mellan 1995 och 1999 till Civil­ekonom på Handels­högskolan vid Göteborgs Universitet. Specialisering inom Kostnads/Intäktsanalys och Finansiering.

Analytiker

Har arbetat med företags­analys i olika former sedan 1997. Både på aktie­marknaden samt i olika konsult­roller.

Företagare

Driver tillsammans med en system­utvecklare sedan 2013 Bolagskompassen AB som bygger programvara för ekonomisk analys riktad till revisorer och företags­rådgivare.

Webbutvecklare

Under 2020 har jag läst en ettårig heltids­utbildning vid Högskolan Väst med inriktning mot webb­design & webb­utveckling.

Extern CFO

Arbetar som extern CFO mot företag i Göteborgs­regionen som inte har behov av att heltids­anställa en ekonomi­chef, men som ändå vill ha högsta nivå på sina analyser och ekonomiska styrning.

Värdedriven rådgivning

Många bolag kör vidare i samma spår utan att reflektera över vilka delar av verksamheten som genererar värde och vilka som bara kostar energi.

Digital affärs­utveckling

Genom att kombinera hög analytisk förmåga med god förståelse för vad som är viktigt vid implementering av digitala tjänster är jag en resurs vid digitala affärs­utvecklings­projekt.

Konsultpriser

Jag erbjuder olika priser beroende på uppdragets omfattning och ert behov av flexibilitet.

"Timmar"

Ingen minimidebitering


Ingen uppsägningstid


1 500 kr

per påbörjad timme


Ger total frihet

"Bollplank"

Minst 25 timmar per månad


Ingen uppsägningstid


1 200 kr

per timme


Passar bäst för specifika analysuppdrag

"Resurs"

Minst 50 timmar per månad


1 månads uppsägningstid


Fasta veckodagar


900 kr

per timme


Passar bäst som en extra resurs

"Tills vidare"

15 heldagar per månad


3 månaders uppsägningstid


Fasta veckodagar


90 000 kr

per månad
(120 timmar á 750 kr)


Passar bäst för längre uppdrag